Renoverer høyspentlinje og bygger nettstasjoner i Hægebostad

Omexom Norge, avdeling Distribusjonsnett Sør/Øst har fått i oppdrag å total-fornye høyspentlinjen mellom Bjærum og Hellås i Hægebostad. Oppdragsgiver er Agder Energi Nett AS.

Dagens linje er fra 1950-tallet og skal erstattes med ny 22kV-linje – fordelt på i underkant av 2 km luftlinje og i underkant av en kilometer med kabel.

Ved Krossen og Hellås skal det også settes opp nettstasjoner, i tillegg skal Omexom demontere gamle master og linjer på en miljømessig forsvarlig måte. Oppdages gammelt materiell og isolatorer ute i terrenget skal dette ryddes opp i og.

Framtiden er her!

Årets lærlinger, fra v.: Morgan Gulbrandsen Veidal, Marius Aleksander Tærud, Robin Olerud Brørby, Thomas Aamodt Foss, Amanda Siv Johanne Kristiansen, Roksana Wyrzycka, Adelina Lindi, Vetle Baug og instruktør Espen Tufte.

Nå venter et seks ukers introduksjonskurs med opplæring i trygge omgivelser, med opplæring i bruk av verktøy og sikkerhetsutstyr, utdeling av personlig verneutstyr, verktøy og arbeidsklær, helse, miljø og sikkerhet og arbeid i mast, arbeid med kabler, skjøter og fordelingsskap, arbeid med skjøteutstyr og arbeid med stasjonsanlegg. Jørn-Yngve Jensen er ansvarlig for fagopplæring.

Lærlingene i Omexom Norge blir energimontører når de består fagprøven. Som energimontør kan man jobbe med spenningsnivå fra 230V til 420 kV. Lærlingene rullerer hver 6. måned mellom ulike avdelinger, med spesialisering mot slutten av opplæringen. Da innenfor enten regionalnett eller distribusjonsnett.

For å bli energimontør må man ha bakgrunn fra elektrofag eller elenergi på videregående.

Det er like moro hver høst å ønske nye lærlinger velkommen. Mange ønsker å begynne i «læra» hos oss. Vi er en del av et stort konsern, som gir mange muligheter. For oss er det en selvfølge å vise ansvar og ta opp lærlinger, til enhver tid har vi mellom 20 og 30 lærlinger. Vi har gjennom en årrekke satset på lærlinger, det har utelukkende vært en positiv reise.

Jørn-Yngve Jensen
Ansvarlig for fagopplæring, Omexom Norge

Omexom skal drifte veilys I Nordre Follo

Avdeling Belysning Oslo skal de fire neste årene drifte veilys-anlegget til Nordre Follo kommune (tidligere Ski og Oppegård kommuner). Kontrakten med den nye kommunen med 59 000 innbyggere ble nylig underskrevet.

Nordre Follos veilysanlegg består av i 9150 armaturer og 250 fordelingsskap. Foruten drift og vedlikehold skal Omexom foreta kartdatabasoppdateringer på anlegget. Avtalen med Nordre Follo administreres av Råde-kontoret til Omexom. Estimert verdi på avtalen er om lag 28 millioner kroner.

Avtalen er et resultat av godt teamarbeid og kunde-dialog over lang tid. At vi har vist at vi kan levere kvalitet har vært med på å få avtalen i havn. Nå ser vi fram til å utvikle samarbeide med Nordre Follo videre

Øyvind Gusland
Avdelingsleder, Avdeling Belysning Oslo