Presis linjebygging

I Aremark, langs Torpedalsveien, tar den snorrette nye kraftlinjen med 12 meter høye stopler sakte men sikkert form. Montørene Dag Engebretsen og Trond Bråthen fra avdeling Distribusjonsnett Sør/Øst vet alt om presis linjebygging, de har begge 40 års erfaring i faget. Med på laget har de også lærling Bengt-Rene Hegstad. Nå om dagen klargjør trioen for selve linjestrekket på nye Elvia-kraftlinjen. Traversene begynner å komme på plass, isolatorer likeså.

Traseen langs Torpedalsveien er en del av ny 22 kV høyspentlinje mellom Årbu i Aremark og Brekke kraftstasjon i Halden. Den nye høyspentlinja er i alt 10,5 km lang, i tillegge legges det 13,6 km kabel i prosjektet.
– 2,4 km av høyspentlinja går absolutt helt snorrett gjennom skogen og myra her, sier Dag Engebretsen.

Stolpene er står både i jord og på fjell i myrlandskapet.
– Det handler om å gå skånsomt fram. Deler av traseen går også gjennom Brattås naturreservat. For oss er det i tillegg en ekstra utfordring at den gamle linja står rett ved siden av den vi bygger ny er strømførende gjennom hele anleggsperioden. Men det er vi vant til, og har gode rutiner for, å takle sier montør-veteranen.
Arbeidet med den nye linjen skal være ferdig rett før jul. Som en del av prosjektet monteres det også fjernstyrte lastskillebrytere. For Omexom innebærer også prosjektet kompetanseoverføring i praksis.

– Her er det virkelig praksis og teori ett. Jeg lærer noe nytt av Dag og Trond hver dag, sier Bengt-Rene. På bilde over er han 12 over bakken sammen med kollega Trond Bråthen.

Norden-sjef imponert over årets lærlinger

Omexom Norge har i år tatt inn 8 lærlinger. Gjennom de neste 2,5 årene skal de få kunnskap og kompetanse for å kunne bygge fremtidens infrastruktur.
– Dere er viktige for framtiden, dere er viktige for oss. Dere er framtiden vår, vi satser på dere, sa Norden-sjef Dominique Ferreira da han nylig møtte Omexoms lærlinger på Opplæringssenteret på Jessheim.

Omexom Norge er eid av VINCI Energies som er en del av det globale VINCI-konsernet med om lag 230 000 ansatte i 116 land.
– Hos VINCI Energies er det å knytte til oss unge dyktige medarbeidere en prioritert oppgave. Få sektorer er mer spennende og i større utvikling en vår. Og vi tilbyr alle mulighet til å delta i faglige nettverk på tvers av avdelinger, selskaper, land og verdensdeler. Vi tror på indivudelt initiativ og utvikling. En av våre vedier er nettopp entreprenør-ånd. Vi tror på evnen til hver enkelt person – til å ta initiativer, beregne risiko, se muligheter og gjennom det oppnå suksess. Unge kloke hoder vil være en av de viktigste drivkreftene våre, da skal vi gi selvsagt gi dem alle muligheter til faglig utvikling og kompetansebredding. Gjerne i samhandling med andre i VINCI Energies – uansett hvor de jobber i verden. Å dele kunnskap er en grunnpilar hos oss, sier Ferreira som lot seg imponere over kunnskapsnivået hos årets lærlinger.

Fagansvarlig for opplærling, Jørn-Yngve Jensen, sier Ferreiras besøk har stor verdi.
– Det er lett å si at man bryr seg, her viser Norden-sjefen vår det også i praksis med fysisk å møte lærlingene – og gjennom det at satsingen på unge ikke bare er ord på et papir, sier Jensen.
Hvem årets lærlinger er kan du se her.

Snart montert 1000 ladepunkter

Ladenettverket i Oslo blir stadig bedre. Omexom har snart montert 1000 ladepunkter rundt omkring i hovedstaden. Nylig ble 18 ladepunkter på Majorstua formelt overlevert til Bymiljøetaten (BYM).

Omexom Norge er Nordens ledende aktør og ekspert på bygging, drift og vedlikehold av ladestasjoner for el-biler. I Oslo har avdeling emobilitet i løpet av det siste året satt opp 890 ladepunkter/ladeplasser rundt om i hovedstadens gater. Ladepunktene gir Oslos borgere mulighet til å lade el-bilene sine i egen gate eller nærmiljø.
– Gateladere som dette gir gode muligheter for kortreist lading. Med de snart 1000 ladepunktene vi har montert begynner ladenettverket i Oslo å bli meget bra. Vi har også fått bestilling på 70 ladeplasser til av BYM, så ladenettverket blir altså ytterligere utviklet, sier prosjektleder Martin Haagensen Strøm.

Omexom har solid og bred kompetanse på storskala lade-prosjekter, og samarbeider med utvalgte underentreprenører. I Oslo er det Veflen Entreprenør som utfører graving for BYM.

– Selve monteringen går ganske raskt. Planlegging og tilrettelegging, spesielt i bymiljø er det tidkrevende. Heldigvis har vi som avdeling gjennom mange år opparbeidet oss erfaring og kunnskap på området. Det kommer både BYM, andre kunder og som nå Oslos innbyggere til gode, sier Omexoms prosjektleder Martin Haagensen Strøm.

Max. effekt på laderne som er montert i Oslo er 22 kW ved 400 volt. Laderne er koblet til nett og overvåkes gjennom Fortum sitt baksystem.

Bildetekst: Prosjektleder Martin Haagensen Strøm (i midten) har ansvaret for byggingen av ladepunktene i Oslo. Nylig ble bl. a. laderne i Trudvangveien formelt overlevert Bymiljøetaten v/Tom Henriksen byggeleder lad i Oslo (t.h.). Elektriker Jonas Lysnæs-Larsen (t.v.) har vært med på montere mange av ladepunktene.

Måna-lyst i Drøbak

Måna-banen ved Drøbak fremstår bokstavelig talt i nytt lys, takket være nye LED-lyskastere som nylig ble montert.
Montørene Gisle Ianke og Ulf-Roger Berg Hansen fra Omexom avdeling Oslo Lighting har stått i høyden og montert 14 miljøvennlige LED-armaturer à 1550W.

– Armaturene er fordelt på syv stk. 16 meter høye master som står langs langsidene på banen. Vedlikeholdskostnadene blir kraftig redusert, lyseffekten mye bedre og flomlysanlegget kan selvsagt fjernstyres av trenere, vaktmestere og ledere via en app på mobiltelefonen. Både selve anlegget og styringen reduserer strømforbruket betraktelig, sier Gisle Ianke.

Avdelingen har solid erfaring og kompetanse på belysning av idrettsanlegg.
– En spennende og utfordrende jobb, og det er selvsagt ekstra hyggelig å kunne være med på å gjøre treningsfasiliteter for barn og unge enda bedre, sier Ulf-Roger Berg Hansen.
Måna-banen brukes av Drøbak/Frogn IL og videregående skoler i nabolaget.