Frodes forslag ga 200 000 kroner til stiftelsen Erkeengler.

Etter forslag fra prosjektleder Frode Flage Eriksen i Omexom har VINCI-konsernet i Norden gitt 200 000 kroner til den ideelle stiftelsen Erkeengler på Lørenskog. Stiftelsen ble etablert etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), brått ble revet bort den 19. juli 2020. Barnas far, familie, og en nær venn står bak stiftelsen som har satt i gang flere prosjekter for barn på Lørenskog.

– Mikael og Gabriel er ikke rent fysisk lenger en del av nærmiljøet på Lørenskog, men de vil likevel være der for alltid gjennom stiftelsens arbeid. Pengene fra VINCI skal bli brukt til en ny ballbinge som skal hete «Mikaels Ballbinge». At VINCI gjennom VINCI Nordic Foundation vil større Erkeengler er helt fantastisk, og vil være et viktig bidrag, sier Frode Flage Eriksen som selv bor i området.

Gjennom stiftelsen VINCI Foundation kan ansatte i konsernet (som Omexom er en del av) foreslå støtte til initiativ og ideelle organisasjoner.

Formålet til stiftelsen Erkeengler er å legge til rette for – og bidra til – at barn og unge i Lørenskog kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg, til å

støtte og finansiere medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for barn fra lavtlønnede familier. Stiftelsen ønsker på sikt å gjennomføre prosjekter i hele landet, men det er naturlig å fokusere på Lørenskog i starten gitt barnas tilhørighet til denne kommunen.

Stiftelsen har som mål å bygge 3 byggeprosjekter til minne for Mikael og Gabriel. I Lørenskog kommune har det blitt bygget en aktivitetspark på ca 1000 kvm som har offisiell åpning i disse dager. Denne har stiftelsen søkt kommunen om å døpe «Mikael og Gabriels aktivitetspark». Stiftelsen har også bygget en lekeplass i Lilleborg Barnehage (Rælingen kommune) som heter «Gabriels hjørne». Denne lekeplassen ferdigstilles også i disse dager.

Stiftelsen har blitt enige med Lørenskog kommune om det siste byggeprosjektet i 2021 som heter «Mikaels ballbinge». Ballbingen er strategisk plassert i nærheten av Hammer skole slik at den skal kunne benyttes av elevene ved denne skolen i friminutt og gymtimer. Ballbingen, som VINCI Foundation har gitt bidrag til, skal etter planen stå ferdig utpå høsten 2021.

Les mer om Erkeengler her

Frode Flage Eriksen ved Hammer skole, der Mikaels Ballbinge skal stå ferdig i løpet av året.