Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

Rød transformatorstasjon utenfor Skien er fra 1960-tallet, og trenger modernisering for å tilfredsstille nye forskriftskrav og økt kraftforbruk. Ikke bare i Norge generelt, men også mer lokalt. Google har f eks kjøpt en stor næringstomt kun kilometer unna transformatorstasjonen tenkt brukt til et data-senter som vil trenge like mye energi som all industrivirksomhet i Grenlands-området bruker i dag.

Som en del av opprustingen inngår tre nye transformatorer. Betongkonstruksjonene som skal huse transformatorene er i ferd med å reise seg. I forbindelse med bygging av den siste, T1, er Omexom avdeling HV Cable en viktig brikke i det enorme arbeidet som utføres på Statnetts transformatorstasjon.

– Over T1 er det i dag høyspent luftlinje. Vi kobler en provisorisk høyspent-kabel, 300 kV, rundt der T1 skal settes opp, slik at anlegget kan være i drift under hele anleggsperioden. Sammen med spesialmontørene fra HV Kabel sammenkobler Gullerud den midlertidige kabelen ved å montere 420 kV-endemuffer til det eksisterende anlegget (skal driftes på 300kV).

Montasje på dette spenningsnivået stiller svært høye krav til kompetanse og er en omfattende operasjon. Selv om dimensjonene er store handler alt om millimeterpresisjon. Tråd for tråd lukkes de enorme kablene møysommelig sammen i skjøtemuffene, og de forsegles på forskriftsmessig måte. Dette er andre gangen i år dette teamet utfører et slikt oppdrag. Sist gang var et tilsvarende, men permanent oppdrag for Statnett i Balsfjord. Det anlegget driftes på 420 kV.

– Her på Rød gjenbruker vi også såkalte endemuffer som vi har brukt på andre av Statnetts anlegg. De seks endemuffene, eller stålkonstruksjonene om du vil, kommer fra både Balsfjord og Kvanndal hvor vi har jobbet for Statnett før. Er det mulighet for gjenbruk gjør vi det, sier Gullerud.

Den midlertidige kabelen skal spenningsettes 25. juni og bidrar til at arbeidet med T1 kan komme i gang etter planen.

Les mer om arbeidet ved Rød transformatorstasjon her;

Vant miljøpris for prosjekt i Veritas-skogen

VINCI-konsernet med sine vel 230 000 ansatte, som Omexom er en del av, har en klar og tydelig bærekraftstrategi. Alle ansatte har forpliktet seg på tre ambisiøse mål; vi skal redusere våre klimautslipp, vi skal optimaliser ressursene med hjelp av sirkulær økonomi og vi skal bevare naturlige miljøer. Som en del av miljø-fokuset lanserte VINCI-konsernet i september 2020 «VINCI Environment Awards» (Miljøprisen). Alle ansatte kan delta med innovative ideer som har en positiv innvirkning på miljø og klima.

Denne uken ble vinnerne i Nord-Europa kåret. Omexom Norge – avdeling Distribusjonsnett Oslo – vant klassen “Natural Environments” for sitt foregangsprosjekt på Høvik i Bærum som i korte trekk var dette:
Å legge ny strømkabel til transformatorstasjon i det vernede området ved Veritas-skogen på Høvik var i utgangspunktet i seg selv en utfordring. Men ved å tenke nytt i kombinasjon med å tenke miljøvennlig kom prosjektleder Brede Larsen og graver Truls Karlsen fram til en skånsom arbeidsmetode som bidro til å opprettholde biologisk mangfold, ta vare på vernet furuskog og senke CO²-utslippene knyttet til jobben. Stikkord; samarbeid med arborist og støvsuging av trerøtter. Kostnaden ble den samme som ved valg av tradisjonell kabel-graving og fresing i asfalt.