VINCI Energies tungt inn i industri-sektoren

VINCI Energies i Norge har gjennom varemerket Omexom i flere år jobbet innenfor hele verdikjeden av energidistribusjon, med nettselskap og offentlige etater som typiske kunder. Nå går VINCI Energies også tungt inn i industri-sektoren og tilbyr tjenester og løsninger gjennom varemerket Actemium.

– Elektrifisering av industrisektoren blir viktig for å oppnå de nasjonale miljømålene. Vi ser et stort marked for dette, og har allerede begynt å levere løsninger som gjør industribedrifter mer bærekraftige. Vi ser også store synergier mellom Omexom og Actemium som til sammen gjør at vi nå har en strøm av grønn kompetanse. Det kommer alle våre kunder til gode, sier Jonas Klarén, landsjef i VINCI Energies Norge.

Actemium i Norge tilbyr tjenester og løsninger innenfor hele industri-sektoren. Avdeling Actemium Electro i Sarpsborg (tidligere Conductor AS) har solid erfaring, speiselt for prosjekter innen elektro- og instrumentinstallasjoner i ulike industrier som for eksempel treforedling, kjemi og metallurgisk industri. Actemium Electro har også spesialisert seg på oppdrag innenfor kommunalteknikk. Det være seg installasjoner innen vann- og avløp, pumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner. Sarpsborg-avdelingen har utført en rekke elektro-installasjoner i avfallsforbrenningsanlegg, varmesentraler og biogassanlegg. Gjerne i kombinasjon med arbeid innen lys, brannvarsling, adgangskontroll, IKT, frekvensomformere og instrumentering.

– Actemium Electro leverte tidligere i januar et komplett el-anlegg som gjør at tremassebedriften Vafos i Kragerø kan gå over fra oljefyring til strøm i sin produksjon. Og med det redusere Kragerøs største klimautslipp med mer enn 14 000 tonn CO₂. Vår container-løsning er effektiv og tidsbesparende for alle parter og et godt eksempel på hva vi kan tilby for å gjøre industrien i Norge med bærekraftig, sier Klarén.

Den primære utfordringen for mange industrikunder er at de sliter med eldre tekniske installasjoner og høye drifts- og energikostnader. Actemium Norge har også en egen avdeling for selvfinansierende energisparekontrakter (EPC). Denne avdelingen sitter på Helsfyr i Oslo.

Actemium Norge har også en egen avdeling for selvfinansierende energisparekontrakter (EPC). Denne avdelingen sitter på Helsfyr i Oslo.

– Store bygg og flerbruksanlegg kan ha mye å hente på energieffektivisering. Det være seg i forhold til lysanlegg, ventilasjon, varme- og kjøleanlegg og energistyringssystemer. Vi hjelper eiere av bygg, både offentlige og private, med å bli mer miljøvennlige og samtidig få ned kostnadene, sier Klarén.

VINCI Energies har til sammen 90 000 ansatte i til sammen 2000 forretningsenheter rundt om i verden (55 land). Omsetning i 2020 var ca 140 milliarder NOK.

– I VINCI Energies deler vi kunnskap og kompetanse på tvers av verdensdeler, land, selskaper, varemerker og avdelinger. Vi har ingen grenser, det setter oss i en unik posisjon, sier Jonas Klarén, landsjef i VINCI Energies Norge.

Spenning på jobben – hver dag

Målebilen er proppfull av teknisk avansert utstyr med kontrollenheten med berøringsskjermer og joysticker strategisk plassert midt i lasterommet. – Vi kan teste og finne feil i kabler og endeavslutninger opp til 132 kV, sier produksjonsleder Per-Arne Bergheim, på avdeling distribusjonsnett.

Typiske kunder er nettselskap, offentlige etater, industri-bedrifter og entreprenører som enten skal ha testet nye anlegg før bruk eller som har fått feil i sine anlegg.- Med alt om bord kan vi også rykke ut på beredskapsjobber, sier Bergheim som denne dagen er på en forhåndsbestilt testjobb i Nord-Odal for å teste nytt kabelanlegg i Akershus Energis nye vindkraftanlegg, før det settes under spenning.

Når testkablene er koblet til kundens anlegg kan test og/eller feilsøking starte. Fra kontrollenheten i bilen sender Bergheim & Co. ut såkalt støtspenning på mellom 4 og 60 kV – alt etter behov og størrelse på kablene i anlegget som testes.

– Er det feil i anlegget kan vi ved hjelp av kabelkart og koordinater se nøyaktig hvor feilen er. Når det er gjort går vi ut til angitt sted og foretar lytting med markmikrofon for å få feilinformasjonen verifisert. Av og til kan vi også høre feilen med egen hørselen, om kabelen ligger høyt oppe i bakken. Lysbuer fra støtspenningen lager lyd, sier Per-Arne Bergheim som legger til at Omexom er svært fornøyd med bruken av den høyteknologiske målebilen.