Power & People 2022

På årets VINCI Energies-arrangement, Power & People, samlet vi kunder, leverandører, organisasjoner, samarbeidspartnere, studenter, ansatte og andre i vårt nettverk til faglig diskusjon – og faglig påfyll fra foredragsholderne Nikolai Astrup fra Høyre, Hilde Holden fra Statkraft, Jarand Hole fra NVE, Espen Byrjall fra NIO og Ingemar Gustavsson fra Actemium. De snakket henholdsvis om utfordringer for politiske beslutninger, havvind, regulatoriske utfordringer, innovasjon innen el-billading og elektrifisering av skipsfarten.

VINCI Energies utvikler bærekraftige og grønne løsninger innenfor hele verdikjeden av energidistribusjon gjennom varemerkene Omexom og Actemium. VINCI Energies landsjef i Norge, Jonas Klarén, forklarte hvorfor vår visjon er en strøm av grønn kompetanse, og hvordan det påvirker vårt arbeid og hvordan vi bruker vår kunnskap og kompetanse på å utvikle en mer bærekraftig framtid sammen med våre kunder.

Anders Harling fra VINCI Energies nordiske innovasjonssenter – «The Hive – Innovation for good» – hadde med sin mobile versjon av senteret, som gir et godt innblikk i noen av de mange innovasjonsprosjektene vi har sammen med våre kunder og samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Finland.

Se bilder fra arrangementet i bildekarusellen under (

(Foto : Bo Mathisen)

Hastebud med elbil

Omexom sørger for smarte kraftnett og løsninger til prosjekter innen elektrisitet, transportinfrastruktur og urbane fasiliteter. Selskapet er blant annet ledende aktør og ekspert på bygging av ladestasjoner for elbiler og elbusser. Da er det naturlig at hastebudene med materiell fra Elektroskandia går med elbudbil.

Utslippsfri transport

– Energiregnskap og utslippsfrie byggeplasser er eller blir krav fra våre oppdragsgivere. Utslippsfrie budtjenester er et skritt på veien vi har tatt allerede i dag, sier kontraktsansvarlig Ole Kristian Løkenhagen hos Omexom. Tidligere var hastebud med elbil en opsjon for Elektroskandia. Nå krever vi at hastebudene fra sentrallageret på Langhus og til våre anleggsplasser i Stor-Oslo går med utslippsfri bil.

Kontraktsansvarlig Ole Kristian Løkenhagen sier at utslippsfri transport er et krav ved hastebudleveranser fra Elektroskandias sentrallager.

Flåte av elbudbiler

Transportoppdragene utføres av All the Way AS, her ved sjåfør Geir Opsahl. Han kan fortelle at selskapet disponerer 5 elbudbiler og sier: – Biler som byttes ut blir erstattet med elbiler. Vi er et veletablert miljøfyrtårn-selskap innen bud- og varetransport med over 30 års erfaring. Satsingen på elbil er nødvending for å kunne ta oppdrag fra kunder med krav til utslippsfrie biler.

Sjåfør Geir Opsahl kan fortelle at de disponerer 5 elbudbiler, og bytter til elbil etter hvert som bilparken skiftes ut.

VINCI Energies tungt inn i industri-sektoren

VINCI Energies i Norge har gjennom varemerket Omexom i flere år jobbet innenfor hele verdikjeden av energidistribusjon, med nettselskap og offentlige etater som typiske kunder. Nå går VINCI Energies også tungt inn i industri-sektoren og tilbyr tjenester og løsninger gjennom varemerket Actemium.

– Elektrifisering av industrisektoren blir viktig for å oppnå de nasjonale miljømålene. Vi ser et stort marked for dette, og har allerede begynt å levere løsninger som gjør industribedrifter mer bærekraftige. Vi ser også store synergier mellom Omexom og Actemium som til sammen gjør at vi nå har en strøm av grønn kompetanse. Det kommer alle våre kunder til gode, sier Jonas Klarén, landsjef i VINCI Energies Norge.

Actemium i Norge tilbyr tjenester og løsninger innenfor hele industri-sektoren. Avdeling Actemium Electro i Sarpsborg (tidligere Conductor AS) har solid erfaring, speiselt for prosjekter innen elektro- og instrumentinstallasjoner i ulike industrier som for eksempel treforedling, kjemi og metallurgisk industri. Actemium Electro har også spesialisert seg på oppdrag innenfor kommunalteknikk. Det være seg installasjoner innen vann- og avløp, pumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner. Sarpsborg-avdelingen har utført en rekke elektro-installasjoner i avfallsforbrenningsanlegg, varmesentraler og biogassanlegg. Gjerne i kombinasjon med arbeid innen lys, brannvarsling, adgangskontroll, IKT, frekvensomformere og instrumentering.

– Actemium Electro leverte tidligere i januar et komplett el-anlegg som gjør at tremassebedriften Vafos i Kragerø kan gå over fra oljefyring til strøm i sin produksjon. Og med det redusere Kragerøs største klimautslipp med mer enn 14 000 tonn CO₂. Vår container-løsning er effektiv og tidsbesparende for alle parter og et godt eksempel på hva vi kan tilby for å gjøre industrien i Norge med bærekraftig, sier Klarén.

Den primære utfordringen for mange industrikunder er at de sliter med eldre tekniske installasjoner og høye drifts- og energikostnader. Actemium Norge har også en egen avdeling for selvfinansierende energisparekontrakter (EPC). Denne avdelingen sitter på Helsfyr i Oslo.

Actemium Norge har også en egen avdeling for selvfinansierende energisparekontrakter (EPC). Denne avdelingen sitter på Helsfyr i Oslo.

– Store bygg og flerbruksanlegg kan ha mye å hente på energieffektivisering. Det være seg i forhold til lysanlegg, ventilasjon, varme- og kjøleanlegg og energistyringssystemer. Vi hjelper eiere av bygg, både offentlige og private, med å bli mer miljøvennlige og samtidig få ned kostnadene, sier Klarén.

VINCI Energies har til sammen 90 000 ansatte i til sammen 2000 forretningsenheter rundt om i verden (55 land). Omsetning i 2020 var ca 140 milliarder NOK.

– I VINCI Energies deler vi kunnskap og kompetanse på tvers av verdensdeler, land, selskaper, varemerker og avdelinger. Vi har ingen grenser, det setter oss i en unik posisjon, sier Jonas Klarén, landsjef i VINCI Energies Norge.

Spenning på jobben – hver dag

Målebilen er proppfull av teknisk avansert utstyr med kontrollenheten med berøringsskjermer og joysticker strategisk plassert midt i lasterommet. – Vi kan teste og finne feil i kabler og endeavslutninger opp til 132 kV, sier produksjonsleder Per-Arne Bergheim, på avdeling distribusjonsnett.

Typiske kunder er nettselskap, offentlige etater, industri-bedrifter og entreprenører som enten skal ha testet nye anlegg før bruk eller som har fått feil i sine anlegg.- Med alt om bord kan vi også rykke ut på beredskapsjobber, sier Bergheim som denne dagen er på en forhåndsbestilt testjobb i Nord-Odal for å teste nytt kabelanlegg i Akershus Energis nye vindkraftanlegg, før det settes under spenning.

Når testkablene er koblet til kundens anlegg kan test og/eller feilsøking starte. Fra kontrollenheten i bilen sender Bergheim & Co. ut såkalt støtspenning på mellom 4 og 60 kV – alt etter behov og størrelse på kablene i anlegget som testes.

– Er det feil i anlegget kan vi ved hjelp av kabelkart og koordinater se nøyaktig hvor feilen er. Når det er gjort går vi ut til angitt sted og foretar lytting med markmikrofon for å få feilinformasjonen verifisert. Av og til kan vi også høre feilen med egen hørselen, om kabelen ligger høyt oppe i bakken. Lysbuer fra støtspenningen lager lyd, sier Per-Arne Bergheim som legger til at Omexom er svært fornøyd med bruken av den høyteknologiske målebilen.

Gjenbruk av høyspent endeavslutninger

Rød transformatorstasjon utenfor Skien er fra 1960-tallet, og trenger modernisering for å tilfredsstille nye forskriftskrav og økt kraftforbruk. Ikke bare i Norge generelt, men også mer lokalt. Google har f eks kjøpt en stor næringstomt kun kilometer unna transformatorstasjonen tenkt brukt til et data-senter som vil trenge like mye energi som all industrivirksomhet i Grenlands-området bruker i dag.

Som en del av opprustingen inngår tre nye transformatorer. Betongkonstruksjonene som skal huse transformatorene er i ferd med å reise seg. I forbindelse med bygging av den siste, T1, er Omexom avdeling HV Cable en viktig brikke i det enorme arbeidet som utføres på Statnetts transformatorstasjon.

– Over T1 er det i dag høyspent luftlinje. Vi kobler en provisorisk høyspent-kabel, 300 kV, rundt der T1 skal settes opp, slik at anlegget kan være i drift under hele anleggsperioden. Sammen med spesialmontørene fra HV Kabel sammenkobler Gullerud den midlertidige kabelen ved å montere 420 kV-endemuffer til det eksisterende anlegget (skal driftes på 300kV).

Montasje på dette spenningsnivået stiller svært høye krav til kompetanse og er en omfattende operasjon. Selv om dimensjonene er store handler alt om millimeterpresisjon. Tråd for tråd lukkes de enorme kablene møysommelig sammen i skjøtemuffene, og de forsegles på forskriftsmessig måte. Dette er andre gangen i år dette teamet utfører et slikt oppdrag. Sist gang var et tilsvarende, men permanent oppdrag for Statnett i Balsfjord. Det anlegget driftes på 420 kV.

– Her på Rød gjenbruker vi også såkalte endemuffer som vi har brukt på andre av Statnetts anlegg. De seks endemuffene, eller stålkonstruksjonene om du vil, kommer fra både Balsfjord og Kvanndal hvor vi har jobbet for Statnett før. Er det mulighet for gjenbruk gjør vi det, sier Gullerud.

Den midlertidige kabelen skal spenningsettes 25. juni og bidrar til at arbeidet med T1 kan komme i gang etter planen.

Les mer om arbeidet ved Rød transformatorstasjon her;

Vant miljøpris for prosjekt i Veritas-skogen

VINCI-konsernet med sine vel 230 000 ansatte, som Omexom er en del av, har en klar og tydelig bærekraftstrategi. Alle ansatte har forpliktet seg på tre ambisiøse mål; vi skal redusere våre klimautslipp, vi skal optimaliser ressursene med hjelp av sirkulær økonomi og vi skal bevare naturlige miljøer. Som en del av miljø-fokuset lanserte VINCI-konsernet i september 2020 «VINCI Environment Awards» (Miljøprisen). Alle ansatte kan delta med innovative ideer som har en positiv innvirkning på miljø og klima.

Denne uken ble vinnerne i Nord-Europa kåret. Omexom Norge – avdeling Distribusjonsnett Oslo – vant klassen “Natural Environments” for sitt foregangsprosjekt på Høvik i Bærum som i korte trekk var dette:
Å legge ny strømkabel til transformatorstasjon i det vernede området ved Veritas-skogen på Høvik var i utgangspunktet i seg selv en utfordring. Men ved å tenke nytt i kombinasjon med å tenke miljøvennlig kom prosjektleder Brede Larsen og graver Truls Karlsen fram til en skånsom arbeidsmetode som bidro til å opprettholde biologisk mangfold, ta vare på vernet furuskog og senke CO²-utslippene knyttet til jobben. Stikkord; samarbeid med arborist og støvsuging av trerøtter. Kostnaden ble den samme som ved valg av tradisjonell kabel-graving og fresing i asfalt.

Frodes forslag ga 200 000 kroner til stiftelsen Erkeengler.

Etter forslag fra prosjektleder Frode Flage Eriksen i Omexom har VINCI-konsernet i Norden gitt 200 000 kroner til den ideelle stiftelsen Erkeengler på Lørenskog. Stiftelsen ble etablert etter at to små barn, Mikael (7) og Gabriel (1), brått ble revet bort den 19. juli 2020. Barnas far, familie, og en nær venn står bak stiftelsen som har satt i gang flere prosjekter for barn på Lørenskog.

– Mikael og Gabriel er ikke rent fysisk lenger en del av nærmiljøet på Lørenskog, men de vil likevel være der for alltid gjennom stiftelsens arbeid. Pengene fra VINCI skal bli brukt til en ny ballbinge som skal hete «Mikaels Ballbinge». At VINCI gjennom VINCI Nordic Foundation vil større Erkeengler er helt fantastisk, og vil være et viktig bidrag, sier Frode Flage Eriksen som selv bor i området.

Gjennom stiftelsen VINCI Foundation kan ansatte i konsernet (som Omexom er en del av) foreslå støtte til initiativ og ideelle organisasjoner.

Formålet til stiftelsen Erkeengler er å legge til rette for – og bidra til – at barn og unge i Lørenskog kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra å bygge lekeplasser og idrettsanlegg, til å

støtte og finansiere medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for barn fra lavtlønnede familier. Stiftelsen ønsker på sikt å gjennomføre prosjekter i hele landet, men det er naturlig å fokusere på Lørenskog i starten gitt barnas tilhørighet til denne kommunen.

Stiftelsen har som mål å bygge 3 byggeprosjekter til minne for Mikael og Gabriel. I Lørenskog kommune har det blitt bygget en aktivitetspark på ca 1000 kvm som har offisiell åpning i disse dager. Denne har stiftelsen søkt kommunen om å døpe «Mikael og Gabriels aktivitetspark». Stiftelsen har også bygget en lekeplass i Lilleborg Barnehage (Rælingen kommune) som heter «Gabriels hjørne». Denne lekeplassen ferdigstilles også i disse dager.

Stiftelsen har blitt enige med Lørenskog kommune om det siste byggeprosjektet i 2021 som heter «Mikaels ballbinge». Ballbingen er strategisk plassert i nærheten av Hammer skole slik at den skal kunne benyttes av elevene ved denne skolen i friminutt og gymtimer. Ballbingen, som VINCI Foundation har gitt bidrag til, skal etter planen stå ferdig utpå høsten 2021.

Les mer om Erkeengler her

Frode Flage Eriksen ved Hammer skole, der Mikaels Ballbinge skal stå ferdig i løpet av året.

Den årlige Sikkerhetsuken er i gang!

Hvert år går Safety Week (Sikkerhetsuka) av stabelen i «17. mai-uka». Sammen med alle VINCI-konsernets 230 000 ansatte i til sammen 116 land deltar vi i ulike aktiviteter denne uken. Sikkerhet er en del av vårt DNA, alle skal komme sikkert hjem fra jobb, hver dag. Ua

nsett hvor i organisasjonen man jobber. Samtidig er sikkerhet ferskvare, en del av en kontinuerlig prosess. Sikkerhetskultur er til de grader et alltid løpe

nde prosjekt. Derfor investerer globale VINCI en uke hvert år med dette som tema. For vi blir aldri ferdige med å styrke vår sikkerhetskultur.
I år som i fjor foregå de fleste aktiviteter digitalt, på grunn av corona-pandemien. Uten at fokuset forsvinner av den grunn. Alle ansatte, også inne/kontorpersonell, deltar på aktiviteter. Hovedmålene for Safety Week i år er:

  • Forstå samspillet og påvirkningen av menneskelige og organisatoriske faktorer.
  • Hjelpe avdelingen med å identifisere deres daglige risikobilde.
  • Bruke «Forstå prosedyrer» til å unngå alvorlige ulykker.

Og med oss har vi alltid «Se, si ifra, del – alltid og overalt».

Jonas Klarén er ny landssjef i VINCI Energies Norge

VINCI Energies Norway består av Infratek Norge AS (Omexom) og Infratek Elsikkerhet AS.

– Jonas har sterke resultater fra sin nåværende stilling som direktør i VINCI Energies Sweden West. Han kjenner VINCI Energies veldig godt og har riktig kompetanse og profil for å utvikle vår norske virksomhet videre til neste nivå, sier Dominique Ferreira, nordisk sjef i VINCI Energies.

– Den norske organisasjonen består av dyktige og kompetente kolleger som jeg gleder meg til å samarbeide med. Den norske energi- og industrisektoren er i front og driver utviklingen innen energibruk og energiløsninger. Den norske organisasjonen tilfører definitivt VINCI Energies verdi – den norske reisen er en unik mulighet for meg, sier den nye landssjefen, Jonas Klarén.

Han begynte i sin nye stilling mandag 3. mai, og har i tillegg til rollen som direktør i VINCI Energies Sweden West bred erfaring fra industri- og energisektorene. Klarén har de siste syv årene hatt ulike lederoller i VINCI Energies. Tidligere har han vært vice president Automation (elektro- og instrumentavdelingen i COWI Industry), Branch Manager Electrical (YIT) og Area Manager South East Asia i ABB High Voltage Products.

 

Vålerenga Fotball og Omexom på samme lag

Gull-jenter

For fotballsesongen 2021 blir Vålerenga Fotball og Omexom på samme lag. Omexom går inn som samarbeidspartner og sponsor på Norges beste kvinnelag i fotball.

Avtalen ble sparket i gang av energimontør-lærling Adelina Lindi og VIFs forsvarspiller Andrine Tomter.

– Det er mange grunner til at Omexom har valgt å støtte Vålerenga Fotballs kvinnelag. De er gode naboer på Helsfyr i Oslo der vi har vårt hovedkontor, samtidig som laget satser profesjonelt og kan vise til resultater er bærekraft og samfunnsansvar i fokus.  Laget har en sosial profil som harmonerer med tankegangen vår eier, VINCI Energies, og vi selv har. Og deres verdier kunne like godt vært våre – og omvendt, sier Jørgen Thaule, direktør for marked og kommunikasjon i Omexom.

Omexom har også en uttalt mål om å øke kvinneandelen blant ansatte.

– Dette ligger også til grunn for samarbeidet som vil inneholde en rekke felles aktiviteter kommende år. Som en del av avtalen blir Omexom i tillegg Vålerenga Fotballs HMS-partner. Helse, miljø og sikkerhet er en del av vårt DNA, VIFs kvinnelag er langt fremme når det gjelder skadeforbyggende arbeid og tiltak. Her vil det ligge synergieffekter for begge parter i avtalen, sier Thaule.

Les mer om  gulljentene på Vålerenga Fotballs kvinnelag her.
Seriemester 2020, cupmester 2020 og kvalifisert for Champions League. Gulljenter!