Actemium: ekspert på industriell effektivitet

Actemium er VINCI Energies' varemerke for industrielle prosesser og engasjerer seg aktivt i overgangen til smart industri. Actemium håndterer utstyret gjennom hele livssyklusen, og prosjekterer, idriftsetter og vedlikeholder kundenes produksjonsutstyr med mål om hele tiden å forbedre ytelse og effektivitet.

Actemium tilbyr råd, prosjektering, idriftsetting og vedlikehold gjennom hele den industrielle levetiden, og innoverer for å støtte industrikundenes langsiktige utvikling på en bærekraftig måte.

Fokuset er på å forbedre kundenes industrielle effektivitet og konkurransedyktighet ved å

  • optimalisere produktiviteten
  • redusere energiforbruket
  • forbedre anleggenes tilgjengelighet og bærekraft
  • strømlinjeforme vedlikeholdsorganisasjonen og -kostnadene

100% dedikert til industri

Actemiums styrke er basert på mangeårig erfaring med arbeid for ulike industrier innenfor feltene elektroteknikk og instrumentering. Actemium tilbyr installasjoner til treforedlingsindustrien samt kjemisk og metallurgisk industri. Arbeidet innebærer alt fra komplette pakkeløsninger – ansvar for engineering, installasjon, testing, idriftsetting og instrumentkalibrering av trykklufts- og temperaturutstyr.

Global tilstedeværelse og lokal tilnærming

Med et internasjonalt nettverk på 400 selvstendige forretningsenheter etablert nær kundene i 42 land rundt om i verden, kombinerer Actemium styrken ved en global tilstedeværelse med en unik lokal tilnærming.

Vi tilbyr en bred og likevel dyptgående ekspertise og erfaring som står til rådighet gjennom hele prosjektenes levetid. Fra rådgivning til vedlikehold, inkludert prosjektering, engineering og gjennomføring, og for alle deler av prosjektet: instrumentering, elektro, automatisering, testing og idriftsetting, driftsstans og revisjon, vedlikeholdskontrakter, drivverk og bevegelse og IKT.

Our Brands @ VINCI Energies Belgium