Omexom: eksperttjenester for produksjon og overføring av elektrisitet

Dette er det av VINCI Energies' merker som spesialiserer seg på produksjon, overføring, transformering og distribusjon av elkraft.

Som en aktør i kraft- og nettmarkedet tilbyr Omexom et helt sortiment av engineering-, bygge- og vedlikeholdstjenester til kundene (produsenter, operatører og eiere av nett, utstyrsprodusenter og fabrikanter). Som en integrator i energisektoren støtter Omexom kundene med ledelse av komplekse prosjekter og nøkkelferdige løsninger.

En internasjonal aktør som engasjerer seg i energiutfordringer og smarte kraftnett

Omexom er VINCI Energies merkevare for arbeid innenfor hele verdikjeden av energi-distribusjon. 200 av VINCI Energies selskaper benytter i dag Omexom som merkevare. Hovedtyngden av disse selskapene er i Europa, men du finner også Omexom bl.a på New Zealand, i Mosambik, i USA og i Brasil. Totalt er Omexom representert i 33 land og vokser stadig.

I Omexom Norge er helse, miljø og sikkerhet en del av vårt DNA. Alle ansatte får tilgang til svært gode helsforsikringer og pensjonsavtaler. Videreutdanning og kompetanseutvikling er en selvfølge. Innenfor Omexom samarbeider vi med våre kollegaer på tvers av avdelinger, selskap, land og verdensdeler.

Omexom @ VINCI Energies Belgium