Virksomhetsområder

VINCI Energies i Norge konsentrer kompetansen sin innen tre virksomhetsområder: infrastruktur, industri og inspeksjon.