Infrastruktur: midt i energiskiftet

Energibehov og mobilitet fortsetter å vokse. VINCI Energies forutser markedstrender og engasjerer seg i hele den «smarte» industrien. Vi sørger for smarte kraftnett til smarte byer og globale løsninger til prosjekter innen elektrisitet, transportinfrastruktur og urbane fasiliteter.

Verdens energiforbruk øker hele tiden. Denne etterspørselsøkningen vil gjøre det nødvendig å bygge ut ny kraftproduksjon og tilhørende overførings- og distribusjonsinfrastruktur. Overføringslinjer mellom landene og smarte kraftnett vil måtte oppgraderes for å optimalisere tilbudet fra infrastruktur basert på forbruk. VINCI Energies samarbeider med kundene for å tilby dem omfattende tjenester på tvers av hele høy-, mellom- og lavspenningssystemet «før måleren».

Infrastructure Smart Grid @ VINCI Energies Belgium

Etterspørselen etter infrastruktur spesielt rettet mot mobilitet er også svært høy, grunnet befolkningspress, økt urbanisering og ønsket om å redusere negative miljøeffekter fra menneskelig aktivitet. Denne situasjonen krever fortløpende oppgraderinger og produksjon av utstyr for urban infrastruktur og transportinfrastruktur (veier, offentlig transport, flyplasser og havner). Dette har også ført til utvikling av sporveier og rene transportsystemer i bysentre.

Infrastrukturer: kompetansen i VINCI Energies' forretningsenheter

Etterspørselen etter energi vokser, og vi trenger å utvikle offentlig og skinnegående transport. VINCI Energies bidrar på blant annet følgende områder:

 • Bygging, utvidelse eller ombygging av trafostasjoner for jernbane- og elektrisitetstransport opptil 400 kV, herunder engineering, anskaffelse eller som et nøkkelferdig prosjekt
 • Bygging og oppgradering av høyspentlinjer
 • Informasjons- og sikkerhetssystemer til vei- og jernbaneinfrastruktur
 • Installasjon av kjøreledninger og stolper til trikker
 • Kraftforsyning, signalanlegg og driftssystemer
 • Spesifikke løsninger til tunneler (SIL-prosjekter, vedlikehold osv.), jernbaner (trafostasjoner, signalanlegg osv.) og vannveier (vedlikehold og utnyttelse)
 • Utvikling, integrasjon og vedlikehold av kontrollsystemer brukt til motor- og aktuatortester for Ariane-raketter
 • Døgnkontinuerlig vedlikeholds- og utnyttelsesstøtte på anlegget for bildemottak fra Helios 2-satellitten
 • Bygging av spesielle skap for å teste satellitter og tilby logistikkløsninger for flyplasser (bagasjehåndteringssystemer)
 • Levering av telekommunikasjonsløsninger til nødetater (brannvesen, politi osv.)
 • Levering av integrerte radioer om bord i busser, trikker og t-baner (Tetra, DMR-teknologi)

VINCI Energies kombinerer kompetanseområdene sine for at kundene skal ha en samarbeidspartner de kan benytte for mange typer prosjekter. Dette dokumenteres av løsningene som innføres av VINCI Energies’ merker, for eksempel Omexom, som tilbyr et helt sortiment av nøkkelferdige løsninger for sektoren kraft og nett.

Eksperter på kabelskjøting

Omexom Norges høyspentkabelvirksomhet er blant de mest kompetente kabelentreprenørene i Norge. Selskapet legger, monterer, reparerer og vedlikeholder alt innen oljekabler og PEX-kabler (33–420 kV). Forretningsenheten arbeider i hele Norge og Norden – og utfører alt fra store prosjekter til mindre serviceoppdrag både på land og offshore. Forretningsenheten har et eget kriselager på vegne av sine nordiske kunder

Oppdag våre andre forretningsområder