Inspeksjon: Elektrisk inspeksjon og kontroll

Infratek Elsikkerhet gjennomfører elektrisk inspeksjon og kontroll i boliger, kontorer, industrianlegg, fabrikker, idrettsanlegg osv. på vegne av netteiere.

Infratek Elsikkerhet er det største sakkyndige selskapet i Norge som tilbyr kontroll og inspeksjon av utendørs belysning og elektriske anlegg i privatboliger, kontorer, industriområder, idrettsarenaer og skoler. Infratek Elsikkerhet er sertifisert og godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.