VINCI Energies’ kompetanseområder

VINCI Energies sørger for raskere innføring av ny teknologi og støtter to sentrale endringer: det digitale skiftet og energiskiftet.

VINCI Energies leverer en skreddersydd løsning for hvert enkelt prosjekt, fra det minste til det mest komplekse, for å møte kundenes utfordringer med tanke på ytelse, driftssikkerhet og sikkerhet innenfor de fire viktigste kompetanseområdene våre: elektrisitet, klimakontroll, maskinteknikk og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Med sin smidige organisasjonsstruktur jobber VINCI Energies’ forretningsenheter med de følgende fire gruppene forretningsaktiviteter gjennom hele prosjektenes levetid:

  • Prosjektering/engineering
  • Gjennomføring/integrasjon
  • Vedlikehold
  • Drift / eiendoms- og anleggsforvaltning

Lokal tilstedeværelse med global støtte

VINCI Energies’ 1800 forretningsenheter beholder sin egen identitet og selvstendighet, slik at de kan reagere raskt og med fordelen av solid historisk forankring i de lokale markedene. Dette har gjort det mulig for forretningsenhetene våre å utvikle inngående kunnskap om hver enkelt kundes prosesser. Med denne kompetansen blir det mulig å levere de løsningene som er best egnet lokalt for å oppfylle spesifikke kundekrav.

Denne lokale serviceånden er kombinert med en sterk servicekultur og evne til å bygge nettverk. Disse fortrinnene gjør det enklere for teamene i VINCI Energies å ta initiativet. Nettverksbygging, synergieffekter og samarbeid setter forretningsenhetene i stand til å samle kompetansen sin for å levere høyteknologiske og omfattende løsninger i kombinasjon med flere verdiøkende tilleggstjenester.

VINCI Energies har tydelig demonstrert sin vilje til å inngå langsiktige samarbeid med alle kunder som benytter selskapets løsninger. Denne samarbeidsånden baserer seg på to grunnleggende forhold: tilstedeværelse i det lokale markedet takket være et omfattende nettverk, og støtte til kundene i deres prosjekter rundt om i verden.

 

Discover more