Dette gjør vi

I en verden i konstant endring fokuserer VINCI Energies på forbindelser, ytelse, energieffektivitet og data for å fremskynde utrullingen av ny teknologi og støtte to sentrale endringer: det digitale skiftet og energiskiftet.

Virksomhetsområder

VINCI Energies i Norge konsentrer kompetansen sin innen tre virksomhetsområder: infrastruktur, industri og inspeksjon.

Les mer
 

Som en ledende aktør i en verden i konstant endring arbeider VINCI Energies med dagens og morgendagens viktigste problemstillinger for samfunnet. Den voksende etterspørselen etter energi og transport, optimalisering av industriprosesser, forbedring av energieffektivitet og endringer i etterspørselen innen telekommunikasjonssektoren er bare noen eksempler. På alle disse områdene vet VINCI Energies hvordan vi skal kombinere de ulike kompetanseområdene våre for å komme opp med løsninger som oppfyller markedets behov.

VINCI Energies' kompetanseområder

Infrastruktur, industri, tjenestesektoren, IKT: VINCI Energies tilbyr ekspertise innen flere sektorer.

Les mer

Infrastruktur

Vi gjør energiskiftet til en realitet innen energi- og transportinfrastruktur.

Les mer

Industri

Vi bidrar til den kontinuerlige forbedringen av industrielle prestasjoner.

Les mer

Inspeksjon

Elektrisk inspeksjon og kontroll.

Les mer
What We Do @ VINCI Energies Belgium

Våre varemerker

Vi formidler tjenestetilbudet vårt gjennom våre varemerker med solid regional forankring og smidig organisasjonsstruktur.

Les mer
 

Vi har utviklet varemerker som samler ekspertisen vår, for bedre å kunne støtte kundeprosjekter som omfatter mange anlegg og tekniske disipliner.

Omexom @ VINCI Energies Belgium

Infratek Elsikkerhet

Managing electrical inspection and control on behalf of grid owners.

Les mer

Omexom

Help companies in the Power & Grid sector deliver the promises of energy transition.

Les mer

Actemium

Improve companies’ competitive lead and industrial performance.

Les mer

Referanser

Les mer om hva vi har oppnådd i Norge.

Les mer