Eierstyring og selskapsledelse

Dominique Ferreira er administerende direktør og sjef for ledergruppen i VINCI Energies i Norge.