Hafslund Nett

Oppgradering av trafostasjon

Avdelingen HV Cable i Omexom Norge oppgraderte Såner trafostasjon i Follo. Oppgraderingen har delvis sammenheng med netteieren Hafslund Netts ønske om å forsterke anlegget grunnet økende kortslutningsnivåer i nettet. Formann Thomas Haglund, mekaniker Kristen Hansen og energimontør Patrick Nielsen byttet ut stasjonens 47 kV effektbrytere for to transformatorbryterfelt. I avtalen med Hafslund Nett inngår også utskifting av hovedjord i stasjonen, utskifting av gjennomføringsstrømtransformatorer og overspenningsavledere for 47 kV transformator- og linjefelt.
I tillegg byttet og monterte Omexom nye avgreningsskinner i store deler av stasjonen for å oppfylle kravene i nåværende forskrifter.

 

Prev Back to the list Next