Bjerkreim Søndre Klynge

I vinden for fremtiden

I prosjektet Bjerkreim Søndre Klynge i Rogaland har Omexom Norge, avdeling Distribusjon sør/øst, planlagt og bygget intern infrastruktur som skal transportere kraften ut i strømnettet og til forbrukerne.

Vindturbinene i Bjerkreim Søndre Klynge ligger i Hå og Bjerkreim kommuner, og vindparken består av i alt 70 vindturbiner som skal produsere kraft tilsvarende forbruket til 55 000 husstander (cirka 1 TWh).

Omexom Norge er engasjert som underleverandør til VEO AS, som står for selve EPC-prosjektet i Bjerkreim. Omexom har bidratt med design og prosjektering av kabel- og fiberanlegg, og ellers kort fortalt koblet kablene som går mellom de 70 vindturbinene og inn til vindturbinenes felles transformatorstasjon. I rene tall har det betydd graving og legging av cirka 215 000 meter 36 kV-kabel og rundt 51 000 meter jording, samt levering og montering av 20 høyspenningsskap, 188 berøringssikre endeavslutninger og rundt 30 36 kV-skjøter.

Prev Back to the list