Ny fyrkjele

Vi installerer en ny fyrkjele som skal erstatte olje med flytende naturgass som brensel.

Conductors styrke er basert på mangeårig erfaring med arbeid for ulike industrier innenfor feltene elektroteknikk og instrumentering. Conductor tilbyr installasjoner til treforedlingsindustrien samt kjemisk og metallurgisk industri. Arbeidet innebærer alt fra komplette pakkeløsninger – ansvar for engineering, installasjon, testing, idriftsetting og instrumentkalibrering av trykklufts- og temperaturutstyr.

Borregaards bioraffineri i Sarpsborg er en av Conductors største kunder. Et av Conductors prosjekter er den nye fyrkjelen som skal gjøre det mulig for Borregaard å erstatte olje med flytende naturgass som brennstoff, samt det nye anaerobe renseanlegget som skal behandle utslipp til Glomma.

Prev Back to the list Next