Spesialtransport krever at strømnettet tas ned raskt

Samarbeid, ekspertise og presisjon.

God planlegging. Dyktige medarbeidere med spisskompetanse. Samarbeid. Tre ingredienser som er helt avgjørende når strømnettet må tas ned, heves eller kobles ut under spesialtransport på norske veier. Omexom Norges avdeling for distribusjonsnett bidro nylig med nettopp dette da Fosby Kran AS i Sarpsborg om natten kjørte en spesialtransport fra Slåttland Mekaniske Industri på Rudskogen til Borg havn i Fredrikstad. Spesialtransporten besto av seks lastebiler med last på opptil sju meters høyde samt følgebiler fra politiet, Relacom og Omexom Norge. Til sammen målte kolonnen over 250 meter.

– Under slike oppdrag er vår rolle enten å heve ledningsnettet eller ta det ned for en kort periode – i tillegg til å koble ut strømmen i det aktuelle området. Det må skje raskt og effektivt, slik at strømmen blir borte i kortest mulig tid i det berørte lokalområdet. I dagens samfunn er kortest mulig nedetid viktig, uansett tid på døgnet. Dessuten må politiet ofte sperre veien i løpet av i transporten. Vi har drillet gode rutiner for denne typen jobber i avdelingen vår, sier produksjonsleder Linda-Marie Jørgensen i Omexom Norge.

Prev Back to the list Next