Statnett og Statkraft

Rehabilitering av en koblingsstasjon

Omexom Norge har mange dyktige medarbeidere med stor kunnskap om hele verdikjeden innenfor energidistribusjon. En av dem er Lars-Johan Knudsen.

Inne i Skjomen kraftverk utenfor Narvik står Lars-Johan Knudsen og følger med på instrumentpanelet til en Dilo servicevogn. Den brukes til å bearbeide gass – det være seg flytte, tømme eller rense SF6-gass uten at noe av den slipper ut i det fri. Servicevognen kan også vakuumere gassrom for luft.

Statnett og Statkraft er i full gang med å rehabilitere hele Skjomen koblingsstasjon, og har blant annet investert i et nytt ABB 145 GIS-anlegg. Det gamle GIS-anlegget skal derfor kondemneres. Omexom sørger for trygg avtapping av gassen i anlegget. I alt skal det tømmes SF6-gass fra 90 kamre, fordelt på sju felt.

SF6-gass brukes som isolasjon og kveler/slukker farlige lysbuer som kan oppstå i elektriske anlegg som dette på Skjomen. Mye av grunnen til at SF6-gass blir benyttet, er at den er svært plassbesparende. – Luftisolerte anlegg tar langt større plass, sier Knudsen, som er med i den nasjonale «Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg», hvor det blir utvekslet kunnskap, erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av GIS-anlegg. SINTEF i Trondheim er sekretariat for brukergruppen.

Og nettopp SINTEF ved Magne Runde holder sertifiseringskurs i SF6-behandling sammen med Omexom og Statnett.

– Det stilles strenge krav til håndtering og rapportering av SF6-gassen, og det må føres nøye kontroll og foretas målinger av gasskvalitet, forklarer Knudsen. – Alt personell som arbeider med SF6-gass i høyspenningsanlegg, må sertifiseres og godkjennes, med både praktisk og teoretisk prøve. Sertifikatet må fornyes hvert femte år.

– I Omexom Norge ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling også innenfor dette feltet. Vi benytter oss av Omexoms internasjonale kompetansenettverk for å følge og være med på miljøendringen som skjer fremover. Gassisolerte anlegg med mer miljøvennlige gasser enn SF6 installeres nå i Norge. Feltet er i stadig utvikling, sier Knudsen, som også er med på å sette gjenbruk i system.

– Gassen vi henter ut fra det gamle anlegget i Skjomen, blir fraktet til Tyskland, der den blir renset. Deretter blir gassen gjenbrukt, så vår kompetanse på området er med på å redusere den totale bruken av SF6, avslutter Knudsen.

Prev Back to the list Next