Trondheimsveien 184

Energieffektivisering av signalbygg

Trondheimsveien 184 på Sinsen er et av de mer kjente kombinasjonsbyggene i Oslo. Med sin unike beliggenhet og særegne utforming blir det lagt merke til. Med hjelp fra Omexom Norges EPC-team blir eiendommen nå et av hovedstadens mest energieffektive bygg.

Eieren av bygningen, Auris Eiendom, har måttet se at energiutgiftene har økt med 71 prosent de siste tre årene – av ulike grunner. Det ønsker de selvsagt å gjøre noe med, og derfor kontaktet de Omexom Norges EPC-team. EPC er kort forklart selvfinansierende energispareprosjekter.

Trondheimsveien 184 ble opprinnelig bygget som et garasjeanlegg som senere er omgjort til kontorer i seks etasjer, med parkeringsplasser i to etasjer. I bygget er det også en Shell-bensinstasjon med to vaskehaller. Totalt er bygget på 10 000 kvadratmeter. Gjennom prosjektet identifiserte Omexom Norge lønnsomme tiltak, nødvendige utbedringer og investeringer, som også inkluderer Omexoms finansieringsløsning med en inntjeningstid på sju år. Omexoms tilbud innbefattet også oppgradering av byggets inneklima til det nivået som er satt av Arbeidstilsynet, nytt toppsystem og et solcelleanlegg på taket.

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra ENOVA og har en total kostnad inkludert finansiering på 7 650 000 kroner. Det omfatter tiltak som erstatter alle eldre lysarmaturer med nye LED-armaturer. Kontorsonene vil få oppgraderte ventilasjonsanlegg med økt luftgjennomstrømning og nye muligheter for styring, regulering og levering av et godt inneklima. Ved samtidig å koble opp og styre varme- og kjøleanlegg og elektrisk varme vil kunden kunne kontrollere inneklimaet i Trondheimsveien 184 på en optimal måte. Kronen på prosjektet er en solcellepark på 142 m² plassert på taket av bygningen.

Prev Back to the list Next