Om VINCI Energies

Praktisk talt gjennom hele livet har du på en eller annen måte nytte av VINCI Energies’ innsats og arbeid. Vårt bidrag innebærer å forbinde infrastruktur, bygninger og industrianlegg med informasjon og energisystemer som forbedrer hverdagen for folk.

I en verden i konstant endring fokuserer VINCI Energies på forbindelser, ytelse, energieffektivitet og data for å fremskynde utrullingen av ny teknologi og støtte to sentrale endringer: det digitale skiftet og energiskiftet.

VINCI Energies holder følge med endringene i markedet og støtter kundene sine ved å tilby stadig mer innovative løsninger og tjenester, fra prosjektering til gjennomføring, drift og vedlikehold.

Med sin solide regionale forankring smidige organisasjonsstruktur fremmer VINCI Energies’ 1800 forretningsenheter driftssikkerhet, sikkerhet og effektivitet innen energi-, transport- og kommunikasjonsinfrastruktur, fabrikker og bygninger.

En desentralisert organisasjon med delte verdier

For all kompetanse i VINCI Energies benytter vi en multilokal forretningsmodell basert på entreprenørskap og nettverksbygging, og vi jobber tett med kundene for å skape verdi hver eneste dag.

Med virksomhet i 56 land over hele verden er våre 1800 forretningsenheter aktive innen infrastruktur, industri, tjenestesektoren og kommunikasjonsteknologi (IKT). Forretningsenhetene våre har samme verdier og deler en felles bedriftskultur, til tross for det brede spennet i aktiviteter, produkttilbud og strukturer. Den grunnleggende organisasjonen og ledelsesprinsippene er derfor identiske for alle forretningsenheter i VINCI Energies.

Styrken ved å være en del av konsernet

VINCI-konsernet er en internasjonal aktør innen bygg- og anleggs- og konsesjonssektoren. VINCI Energies sto for mer enn en fjerdedel av konsernets aktivitet i 2019 (28 prosent av omsetningen).