Verdier

Virksomheten til VINCI Energies bygger på de menneskelige verdiene solidaritet, tillit, entreprenørskap, ansvar og myndiggjøring.

Det er respekten for disse verdiene – snarere enn rent økonomiske betraktninger – som garanterer VINCI Energies’ fortsatte eksistens. Alle kvinner og menn i VINCI Energies’ forretningsenheter slutter resolutt opp om dem, og de gjennomsyrer både servicekulturen og ledelsesmodellen. De er også inspirasjonen bak VINCI Energies’ retningslinjer for samfunns- og miljøansvar.

Å jobbe i VINCI Energies er å bidra til prestasjoner som forbedrer hverdagen og framtiden. Å jobbe hos oss er å dele verdiene våre.

Myndighetsgjøring

Vi gir rom for talenter ved å gi hver medarbeider og forretningsenhet frihet til å ta eget initiativ. Forretningsenhetene definerer sine egne utviklingsstrategier og har myndighet til å iverksette dem i samsvar med VINCI Energies’ kultur. Denne myndiggjøringen styrker deres evne til å handle raskt og kreativt og i direkte kontakt med kundene. Dette er VINCI Energies’ virkelig sterke side.

– Sammen med teamet mitt har jeg ansvar for 200 vedlikeholdssteder for 80 forskjellige kunder. Jeg kan jobbe helt selvstendig, og jeg leder teamet mitt og porteføljen min som om det var mitt eget selskap. – Gregory, kontraktsleder i VINCI Facilities

Ansvar

Vi lykkes i den grad medarbeiderne våre i alle ledd av organisasjonen tar ansvar, uansett hvilken stilling de har. Alle medarbeidere står ansvarlig overfor kollegaene for sine egne prosjekter, kundene sine og forretningsenheten.

– Jobben min er uhyre variert og krever mye ansvar. Det er det som gjør den interessant og utfordrende. – Vito, prosjektleder i Cegelec

Entreprenørånd

Vi vet at hver enkelt har evnen til å ta initiativ, vurdere risiko, se for seg hva som skal til for å lykkes – og gjøre det. Denne innstillingen setter oss i stand til å innovere i prosjektene våre.

– Alle prosjekter er forskjellige, og vi må ofte finne kreative løsninger, uten at det går ut over sikkerheten. Vi får en plan og forventes å overholde tidsfristene. Derfor prøver vi alltid å finne den mest effektive måten å jobbe på. – Dimitri, arbeider innen høyspenning i Omexom

Tillit

Vi har valgt å la tillit være styrende for arbeidet vårt. Tillit er noe som blir gitt, fortjent og belønnet, og gjør at folk kan jobbe sammen i visshet om at de kan stole på hverandre.

– Hver dag er en ny teknisk utfordring, takket være alle de vidt forskjellige spørsmålene jeg daglig mottar på e-post eller telefon. Noen ganger har jeg ikke svaret på stående fot, men da vet jeg at jeg kan lene meg på kunnskapen til kollegaene mine. – Tony, serviceingeniør i Actemium

Solidaritet

Solidaritet er mer enn bare et prinsipp. Det er en realitet som går igjen i hele nettverket: Kunnskap, aktiviteter og ressurser deles i VINCI Energies for å styrke effektiviteten og evnen til å handle raskt.

– Da jeg begynte å jobbe her, fant jeg meg straks omgitt av et team av erfarne kollegaer som jeg vet alltid er der for å hjelpe meg. Jeg får også muligheten til å utvide kunnskapene mine og delta i ulike opplæringsprogrammer som gir meg et tydelig bilde av karrieremulighetene mine. – Wouter, elektro- og instrumenteringstekniker i Actemium

Solidaritet utvises også gjennom medarbeidernes engasjement i sivilsamfunnet. De kan bidra gjennom Fonds VINCI sammen med interessentorganisasjoner som yter tilskudd gjennom økonomisk aktivitet.