VINCI Manifesto

VINCI er en verdensomspennende aktør. Selskapet utformer, finansierer, bygger og drifter infrastrukturer og utstyr som bidrar til å forbedre dagliglivet og mobiliteten Siden våre prosjekter er til offentlig nytte, anser vi i VINCI konsernet en lyttende holdning og dialog med myndigheter og private partnerne som en nødvendig forutsetning for vår aktivitet. I VINCI Manifesto beskriver vi våre forpliktelser nærmere, under tittelen "Sammen!".

Oppdage VINCI Manifest.