Hastebud med elbil

Alle hastebud fra Elektroskandias sentrallager på Langhus og til Omexoms anleggsplasser i Stor-Oslo går med el-budbiler.

Omexom sørger for smarte kraftnett og løsninger til prosjekter innen elektrisitet, transportinfrastruktur og urbane fasiliteter. Selskapet er blant annet ledende aktør og ekspert på bygging av ladestasjoner for elbiler og elbusser. Da er det naturlig at hastebudene med materiell fra Elektroskandia går med elbudbil.

Utslippsfri transport

– Energiregnskap og utslippsfrie byggeplasser er eller blir krav fra våre oppdragsgivere. Utslippsfrie budtjenester er et skritt på veien vi har tatt allerede i dag, sier kontraktsansvarlig Ole Kristian Løkenhagen hos Omexom. Tidligere var hastebud med elbil en opsjon for Elektroskandia. Nå krever vi at hastebudene fra sentrallageret på Langhus og til våre anleggsplasser i Stor-Oslo går med utslippsfri bil.

Kontraktsansvarlig Ole Kristian Løkenhagen sier at utslippsfri transport er et krav ved hastebudleveranser fra Elektroskandias sentrallager.

Flåte av elbudbiler

Transportoppdragene utføres av All the Way AS, her ved sjåfør Geir Opsahl. Han kan fortelle at selskapet disponerer 5 elbudbiler og sier: – Biler som byttes ut blir erstattet med elbiler. Vi er et veletablert miljøfyrtårn-selskap innen bud- og varetransport med over 30 års erfaring. Satsingen på elbil er nødvending for å kunne ta oppdrag fra kunder med krav til utslippsfrie biler.

Sjåfør Geir Opsahl kan fortelle at de disponerer 5 elbudbiler, og bytter til elbil etter hvert som bilparken skiftes ut.

Prev Back to the list Next