VINCI Energies tungt inn i industri-sektoren

VINCI Energies går inn i industri-sektoren med tjenester og løsninger gjennom varemerket Actemium.

VINCI Energies i Norge har gjennom varemerket Omexom i flere år jobbet innenfor hele verdikjeden av energidistribusjon, med nettselskap og offentlige etater som typiske kunder. Nå går VINCI Energies også tungt inn i industri-sektoren og tilbyr tjenester og løsninger gjennom varemerket Actemium.

– Elektrifisering av industrisektoren blir viktig for å oppnå de nasjonale miljømålene. Vi ser et stort marked for dette, og har allerede begynt å levere løsninger som gjør industribedrifter mer bærekraftige. Vi ser også store synergier mellom Omexom og Actemium som til sammen gjør at vi nå har en strøm av grønn kompetanse. Det kommer alle våre kunder til gode, sier Jonas Klarén, landsjef i VINCI Energies Norge.

Actemium i Norge tilbyr tjenester og løsninger innenfor hele industri-sektoren. Avdeling Actemium Electro i Sarpsborg (tidligere Conductor AS) har solid erfaring, speiselt for prosjekter innen elektro- og instrumentinstallasjoner i ulike industrier som for eksempel treforedling, kjemi og metallurgisk industri. Actemium Electro har også spesialisert seg på oppdrag innenfor kommunalteknikk. Det være seg installasjoner innen vann- og avløp, pumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner. Sarpsborg-avdelingen har utført en rekke elektro-installasjoner i avfallsforbrenningsanlegg, varmesentraler og biogassanlegg. Gjerne i kombinasjon med arbeid innen lys, brannvarsling, adgangskontroll, IKT, frekvensomformere og instrumentering.

– Actemium Electro leverte tidligere i januar et komplett el-anlegg som gjør at tremassebedriften Vafos i Kragerø kan gå over fra oljefyring til strøm i sin produksjon. Og med det redusere Kragerøs største klimautslipp med mer enn 14 000 tonn CO₂. Vår container-løsning er effektiv og tidsbesparende for alle parter og et godt eksempel på hva vi kan tilby for å gjøre industrien i Norge med bærekraftig, sier Klarén.

Den primære utfordringen for mange industrikunder er at de sliter med eldre tekniske installasjoner og høye drifts- og energikostnader. Actemium Norge har også en egen avdeling for selvfinansierende energisparekontrakter (EPC). Denne avdelingen sitter på Helsfyr i Oslo.

Actemium Norge har også en egen avdeling for selvfinansierende energisparekontrakter (EPC). Denne avdelingen sitter på Helsfyr i Oslo.

– Store bygg og flerbruksanlegg kan ha mye å hente på energieffektivisering. Det være seg i forhold til lysanlegg, ventilasjon, varme- og kjøleanlegg og energistyringssystemer. Vi hjelper eiere av bygg, både offentlige og private, med å bli mer miljøvennlige og samtidig få ned kostnadene, sier Klarén.

VINCI Energies har til sammen 90 000 ansatte i til sammen 2000 forretningsenheter rundt om i verden (55 land). Omsetning i 2020 var ca 140 milliarder NOK.

– I VINCI Energies deler vi kunnskap og kompetanse på tvers av verdensdeler, land, selskaper, varemerker og avdelinger. Vi har ingen grenser, det setter oss i en unik posisjon, sier Jonas Klarén, landsjef i VINCI Energies Norge.

Prev Back to the list Next