Tiltak i lokalsamfunnet

VINCI Foundation er en stiftelse som jobber for å stimulere til lokale tiltak der VINCI-selskapene har virksomhet. En viktig del av vårt mål er å bygge et bedre samfunn sammen. Dette er i tråd med vårt ønske om å være en langsiktig partner for innbyggerne i samfunnet som vi bidrar til å utforme gjennom å bygge og forvalte infrastruktur. VINCIs stiftelser gir økonomisk støtte og bidrag med kompetanse fra VINCI-selskapets ansatte. Alle ansatte hos VINCI oppfordres til å søke støtte til sitt engasjement – både økonomisk og med arbeidstid. For de nordiske landene forvaltes dette gjennom stiftelsen VINCI Nordic Foundation.

Søk støtte til din hjertesak