Våre verdier

For å kunne skape en felles kultur på tvers av landegrenser, markeder og forretningsområder er vi avhengige av en felles forståelse av hva som er viktig. I VINCI Energies er det våre fem grunnverdier som utgjør denne plattformen.

Om du vurderer en karriere i VINCI Energies er det viktig for oss at du kan kjenne deg igjen i verdiene våre. Det er nemlig de som ligger til grunn for vår drift, de valgene vi tar, de produktene vi utvikler og tjenestene vi tilbyr.

Tillit

Tillit er noe som blir gitt, fortjent og belønnet. Det gjør at folk kan jobbe sammen i visshet om at de kan stole på hverandre. Derfor har vi valgt å la det være styrende for arbeidet vårt.

Myndiggjøring

Med myndiggjøring ønsker vi å gi hver medarbeider og forretningsenhet rom for selv å ta initiativ, gjøre egne vurderinger og fatte beslutninger underveis i prosesser. Vi mener myndiggjøring bidrar til handlekraft, eierskap og stolthet i prosjektene vi leverer.

Entreprenørånd

Vi har stor tro på den enkeltes evne til å utvikle og gjennomføre gode ideer på eget initiativ. At vi gir rom for dette er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å levere innovative, fremtidsrettede prosjekter.

Ansvar

For å lykkes er vi avhengige av at alle som jobber i VINCI Energies tar ansvar. Våre medarbeidere står ansvarlig overfor sine kollegaer, for prosjektene sine, for kundene sine og for forretningsenheten sin. 

Solidaritet

Ved å dele kunnskap, aktiviteter og ressurser på tvers av nettverket blir vi sterkere, mer effektive og handlekraftige. Vi ønsker også at våre ansatte engasjerer seg i sine lokalsamfunn, noe vi tilrettelegger for gjennom VINCI Foundation, hvor vi støtter veldedige tiltak som fremmer integrering av de mest utsatte menneskene i samfunnet.