Miljø

I VINCI Energies ser vi ikke på klima og miljø-spørsmål som et hinder, men en mulighet for å utvikle bedre, mer effektive og bærekraftige løsninger for våre kunder. Vår forretningsstrategi er å redusere vårt felles miljøavtrykk gjennom å støtte våre kunder i energiomstillingen og digitaliseringsprosessene som må til for å oppnå det.

Vi har et felles ansvar for å finne løsninger som svar på klimaendringene vi står overfor. For å ta vår del av dette ansvaret har vi i VINCI Energies gjort miljøspørsmål til en strategisk prioritet. Vi har definert vår miljøambisjon innenfor tre hovedområder.

Tre fokusområder for miljø

  • Reduksjon av CO2-utslipp
    energieffektivitet og robusthet i strukturer
  • Optimalisering av ressurser
    sirkulær økonomi, sortering av avfall og materialer
  • Vern av naturområder
    naturlig mangfold, vann luft og jord
Philippe Guerin

“Ved å betydelig redusere våre klimagass utslipp, bevare det biologiske mangfold, og etterstrebe gjenbruk og resirkulering, tar vi en viktig posisjon i det grønne skiftet.”


Philippe Guerin Administrerende direktør, VINCI Energies Norge

Målrettet arbeid på tvers av organisasjonen

VINCI Energies har et konkret mål om å redusere våre klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030.

Siden vi har en desentralisert struktur, har hver enkelt forretningsenhet påtatt seg ansvaret for å iverksette tiltak, gjøre presise beregninger og redegjøre nøyaktig for sine reduksjoner av CO2-utslipp over tid. Hele organisasjonen har tatt grep for å redusere vårt økologiske fotavtrykk gjennom å benytte fornybar energi, fase ut petroleumsbasert drivstoff, implementere elektriske kjøretøy og foreta energieffektivisering av byggene våre.   

Miljøvennlige løsninger som konkurransefortrinn

Alle våre forretningsområder og merkevarer jobber kontinuerlig for å tilby våre kunder energieffektive, bærekraftige løsninger. Enten det innebærer å bygge ting fra bunnen eller å tilpasse oss eksisterende infrastruktur er det alltid en viktig del av leveransen vår å minimere det økologiske fotavtrykket i prosjektene vi leverer. Vår evne til å levere miljøvennlige løsninger er ikke bare et av våre viktigste konkurransefortrinn, vi har en grunnleggende tro på at bærekraftige løsninger også er lønnsomt for våre kunder. Både på kort og langt sikt.

Vi tilpasser hvert prosjekt til kunden og det landet de opererer i, men vi deler erfaringene vi gjør oss i de ulike prosjektene på tvers av merkevarer og markeder – gjennom hele organisasjonen. På den måten bygger vi en internasjonal strøm av grønn kompetanse. 

Vårt arbeid for bærekraft og miljø

Her kan du lese dokumentasjonen som ligger til grunn for vårt arbeid med å bygge en enda mer bærekraftig organisasjon.