Sikkerhet

VINCI Energies jobber dedikert for å tilby et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. HMS er en del av vårt DNA. Målet vårt er null uhell. Alle skal komme trygt hjem, hver dag. Bevisste og oppmerksomme medarbeidere er avgjørende for å unngå arbeidsulykker og forebygge yrkesrelaterte sykdommer.


Stein-Olav Lervik

Vi jobber målrettet hver eneste dag, året rundt for holde skadetallet nede. HMS er ikke noe vi gjør i tillegg til, det er en del av jobben.  Denne tanken står sentralt i vår arbeidshverdag, både internasjonalt og her i Norge.


Stein-Olav Lervik Direktør, Sikkerhet og Bærekraft

Sikkerhet på dagsorden

Innsatsen for sikkerhet på arbeidsplassen står sentralt i fokus i alle nivåer gjennom hele organisasjonen. Dette innebærer blant annet at alle forretningsenhetene følger programmer for opplæring av sine ansatte og nøye overvåkning og rapportering av sikkerhetshistorikk.

VINCI Energies har et mål om null ulykker i felt, derfor er det helt nødvendig at alle gjør sikkerhetshensyn til en naturlig del av arbeidet. For å oppnå dette har vi utformet en rekke ulike tiltak som gjør seg gjeldene på tvers av organisasjonen:

  • Et program for å ønske nykommere velkommen til arbeidsplassene våre
  • Personlig ledsagelse av både nye og midlertidig ansatte samt underleverandører
  • Bygging av bevissthet om krav til bruk av personlig verneutstyr
  • Risikovurdering, tverrfunksjonelle revisjoner
  • Egne opplæringsprogrammer i VINCI Energies Academy
  • Kommunikasjonsprogrammer for å informere, etablere dialog og fremme utveksling av beste praksis: e-læringsprogram om asbest, arrangementer med sikkerhetsutfordringer som tema, bevissthetsdager om forebygging av muskel- og skjelettlidelser samt sikkerhetsprogrammet «Zoe», som støtter forebyggende tiltak via en fiktiv figur som personifiserer sikkerhetsbudskapene våre
  • Vigiroute-planen: Veitrafikk er en stor risiko, og det var behov for å utarbeide spesifikke retningslinjer for forebygging. Vigiroute-planen ble etablert på EU-nivå for å forbedre føreres kjøreatferd bak rattet. Dette opplæringsprogrammet omfatter innføring av verktøy for å styrke bevisstheten, slik som VIGIROUTE-dokumentet (VIGIROUTE charter) og førerpassprogrammet (Driver’s Passport programme).
  • Et årlig arrangement om sikkerhet på arbeidsplassen.

Årlig sikkerhetsuke

For å stimulere til økt bevissthet hos alle medarbeidere, oppmuntre til mer diskusjon og håndtere problemer med helse og sikkerhet på arbeidsplassen, organiserer VINCI Energies en årlig «sikkerhetsuke». I løpet av denne uken møtes medarbeidere som jobber for VINCI Energies ved en av våre forretningsenheter, byggeplasser eller anlegg, i små grupper for å drøfte dette felles temaet.

Metoder og målsettinger

Her kan du lese dokumentet som ligger til grunn for vårt arbeid med sikkerhet i VINCI Energies Norge. Du finner også andre dokumenter, som våre etiske retningslinjer og hvordan våre ansatte skal jobbe mot korrupsjon og for å ivareta menneskerettighetene.