Sikkerhet og forebygging på arbeidsplassen

Risiko for fall, risiko i forbindelse med elektrisitet eller håndtering av maskineri, trafikkfarer osv. Bevisste og oppmerksomme medarbeidere er avgjørende for å unngå arbeidsulykker og forebygge yrkesrelaterte sykdommer. VINCI Energies forplikter seg til å tilby et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. HMS er en del av vårt DNA. Alle skal komme trygt hjem, hver dag.

Safety @ VINCI Energies Belgium

Innsatsen for sikkerhet på arbeidsplassen støttes av ledelsen på alle nivåer og medfører nøye overvåking av forretningsenhetenes sikkerhetshistorikk samt retningslinjer for å tilby opplæring i sikkerhetsbevissthet til alle medarbeidere.

Det er helt nødvendig at alle slutter helhjertet opp om denne tilnærmingen ved å gjøre sikkerhetshensyn til en naturlig del av arbeidet. Atferdsbaserte sikkerhetsmetoder kan redusere hyppigheten og alvorlighetsgraden av arbeidsulykker ytterligere.

Sikkerhet på arbeidsplassen: VINCI Energies' tilnærming

Ute i felten har målet om null ulykker gitt støtet til flere handlingsplaner:

  • Et program for å ønske nykommere velkommen til arbeidsplassene våre
  • Personlig ledsagelse av både nye og midlertidig ansatte samt underleverandører
  • Bygging av bevissthet om krav til bruk av personlig verneutstyr
  • Risikovurdering, tverrfunksjonelle revisjoner
  • Egne opplæringsprogrammer i VINCI Energies Academy
  • Kommunikasjonsprogrammer for å informere, etablere dialog og fremme utveksling av beste praksis: e-læringsprogram om asbest, arrangementer med sikkerhetsutfordringer som tema, bevissthetsdager om forebygging av muskel- og skjelettlidelser samt sikkerhetsprogrammet «Zoe», som støtter forebyggende tiltak via en fiktiv figur som personifiserer sikkerhetsbudskapene våre
  • Vigiroute-planen: Veitrafikk er en stor risiko, og det var behov for å utarbeide spesifikke retningslinjer for forebygging. Vigiroute-planen ble etablert på EU-nivå for å forbedre føreres kjøreatferd bak rattet. Dette opplæringsprogrammet omfatter innføring av verktøy for å styrke bevisstheten, slik som VIGIROUTE-dokumentet (VIGIROUTE charter) og førerpassprogrammet (Driver’s Passport programme).

Et årlig arrangement om sikkerhet på arbeidsplassen

For å stimulere til økt bevissthet hos alle medarbeidere, oppmuntre til mer diskusjon og håndtere problemer med helse og sikkerhet på arbeidsplassen, organiserer VINCI Energies en årlig «sikkerhetsuke». I løpet av denne uken møtes medarbeidere som jobber for VINCI Energies ved en av våre forretningsenheter, byggeplasser eller anlegg, i små grupper for å drøfte dette felles temaet.

Livreddende regler i Omexom Norge

Omexom Norge har utarbeidet seks livreddende regler for feltarbeid. Reglene skal alltid være finnes i nærheten, som en påminnelse – for å gjøre arbeidsdagene tryggere.

Det er liv og helse det er snakk om. De livreddende reglene skal minne oss om å tenke sikkerhet først, og aldri gå på akkord med den. De er tydelige retningslinjer for sikkert arbeid, som vi må huske å følge hele tiden. De er lettforståelige regler for hvordan vi opptrer på en sikker måte. Reglene skal minne oss på hva som er trygg atferd i hverdagen, og meningen er at de også skal inspirere til flere diskusjoner om sikkerhet og hvordan vi sammen kan styrke sikkerhetskulturen på ulike måter.

De livreddende reglene blir trykt og distribuert som «lommekort» og skal finnes i alle kjøretøyene våre. I tillegg finner du dem digitalt som presentasjonsmateriale og bilde som kan brukes som bakgrunn på mobiltelefonen. I kontorene våre er reglene utplassert i form av rollup-bannere, plakater og infoskjermer.

Kontroll og informasjon fra Infratek

Omexom @ VINCI Energies Belgium

Infratek Elsikkerhet AS leverer kontroll- og informasjonstjenester til Det lokale eltilsyn (DLE) ved forskjellige nettselskaper rundt om i Norge. Disse tjenestene leveres i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som gir råd gjennom årlige instruksjoner til DLE. Inspeksjonene foretas for eksempel i privatboliger, kontorer, skoler, barnehager, idrettshaller og park- og idrettsanlegg samt på lysstier, utebelysning og ladestasjoner for elbiler.

Infratek Elsikkerhet AS har om lag 70 medarbeidere og er med det Norges største sakkyndige selskap på området inspeksjon. Infratek Elsikkerhet AS holder også kurs, som for eksempel «Elektriske lavspenningsinstallasjoner» og «Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus».